Διαχειριστικές Εφαρμογές

Γενικά

Συνήθως περισσότεροι από έναν περιοριστικοί παράγοντες συνέβαλαν και συμβάλλουν στην αλλαγή του μεγέθους και της κατανομής του πληθυσμού ενός είδους της άγριας πανίδας. Πριν την

περισσότερα »