Απελευθερώσεις

Πληθυσμιακή αφθονία, δρόμοι και υψόμετρο επιδρούν στην κατανομή των προσβληθέντων λαγών από τον ιό EBHSV

Η οικολογία προσβληθέντων λαγών από τον ιό EBHSV διερευνήθηκε στη Μακεδονία και η εργασία κρίθηκε και δημοσιεύτηκε στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Basic & Applied Ecology.

περισσότερα »

Επαγγελματισμός στη διαχείριση της άγριας πανίδας: η περίπτωση των απελευθερώσεων ορνιθομόρφων στην Ελλάδα

Στην κάτωθι δημοσίευση καταγράφηκε η εμπειρία των θηροφυλάκων και των επιστημονικών συνεργατών σχετικά με την αποτελεσματικότητα των απελευθερώσεων φασιανών και περδίκων τα τελευταία 20 έτη.

περισσότερα »

Ζητήματα για τη Διατήρηση από ένα μέτρο της Διαχείρισης: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της εκτροφής και απελευθέρωσης λαγών

Στην κάτωθι δημοσίευση εξετάζεται και αξιολογείται η πρακτική της απελευθέρωσης λαγών η οποία εφαρμόζεται ευρέως στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες. Η εργασία κρίθηκε και

περισσότερα »

Σύλληψη και μεταφορά πεδινών περδίκων για επανεγκατάσταση πληθυσμού

Σώκος Χ., Μπίρτσας Π.  2013. Σύλληψη και μεταφορά πεδινών περδίκων για επανεγκατάσταση πληθυσμού. 16ο  Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο, Ελληνική Δασολογική Εταιρεία, Θεσ/νίκη 6–9 Οκτωβρίου 2013, σελ.

περισσότερα »

Αξιολόγηση της εκτροφής και απελευθέρωσης λαγών: προϋποθέσεις και τεχνικές

Σώκος Χ., Μπίρτσας Π., Σπύρου Β., Ιακωβάκης Χ., Μπιλλίνης Χ. 2013. Αξιολόγηση της εκτροφής και απελευθέρωσης λαγών: προϋποθέσεις και τεχνικές. Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Τεχνολογίας

περισσότερα »

Απελευθερώσεις ορνιθόμορφων στη Βόρεια, Κεντρική και Νησιωτική Ελλάδα

Σώκος Χ., Μπίρτσας Π., Παπασπυρόπουλος K., Κελεσίδου Σ., Μπιλλίνης Χ. 2011. Απελευθερώσεις ορνιθόμορφων στη βόρεια, κεντρική και νησιωτική Ελλάδα. 15ο  Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο, Ελληνική Δασολογική

περισσότερα »
Sydney Harbor Bridge
Απελευθερώσεις

Στάσεις κυνηγών της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας προς τα μέτρα διαχείρισης των κυριότερων θηραματικών ειδών και των ενδιαιτημάτων τους

Μπίρτσας Π., Χασάναγας Ν., Σώκος Χ. 2009. Στάσεις κυνηγών της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας προς τα μέτρα διαχείρισης των κυριότερων θηραματικών ειδών και των ενδιαιτημάτων

περισσότερα »