Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων: μήπως οι απαγορεύσεις δεν είναι αποτελεσματικές;;;

Anas penelope botulismΣήμερα Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων: στην Ελλάδα συνεχίζεται η υποβάθμισή τους… αλλά και συνεχίζεται η εμμονή στην εύκολη και θεωρητική προστασία με απόλυτες απαγορεύσεις για κάποιες χρήσεις.

Ρύπανση, έλλειψη διαχείρισης καλαμώνων, υπεράντληση, υπερβόσκηση, αμμοληψίες, παρεμπόδιση οδών διέλευσης ψαριών, επέκταση οικισμών και λαθροθήρα αποτελούν μερικές απειλές (Γεράκης και Τσιούρης 2010).

Ωστόσο η συνεργασία με τους παραδοσιακούς χρήστες ενός τόπου: κυνηγούς, ψαράδες και γεωργούς θα μπορούσε να αποτελέσει μια νέα πρόταση. Σύμφωνα με τη Διεθνή Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN) η συνεργασία με τους ντόπιους είναι αυτή που φέρνει τα καλύτερα αποτελέσματα για τη διατήρηση.

Η αρχική λοιπόν προσέγγιση της προστασίας μέσω της απαγόρευσης (protect and reserve), αν και απέτρεψε τον κίνδυνο καταστροφής ενός οικοσυστήματος ή εξαφάνισης κάποιων ειδών, κρίνεται πλέον λιγότερο αποτελεσματική (Kenward 2002, Σώκος κ.α. 2002).

botulism in KoroniaΧιλιάδες πτηνά νεκρά στη λίμνη Κορώνεια από αλλαντίαση, προσωπικό της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας & Θράκης συλλέγει τα νεκρά πτηνά.

Παρουσίαση του προβλήματος στο Περιβαλλοντικό Συνέδριο της Μακεδονίας 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Σχετικά άρθρα