δασική πυρκαγιά

Αφθονία λαγών μετά τη δασική πυρκαγιά Κασσάνδρας Χαλκιδικής

Σώκος Χ., Τσαχαλίδης Ε., Μπίρτσας Π. 2009. Αφθονία λαγών μετά τη δασική πυρκαγιά Κασσάνδρας Χαλκιδικής. Επιστημονική Επετηρίδα Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων,

περισσότερα »